Ehitiste ja rajatiste lammutamine

Teil on plaanis tööstushoone või -seadme lammutus ja edasine utiliseerimine? Meil on nii oskused, kogemus kui ka töövahendid selleks, et lammutada suuri ehitisi, rajatisi, erinevaid metalltarindeid, metallist torne, maste ja silosid. Kuna meil on suur lammutustööde kogemus, siis võime teile pakkuda ka lammutusprojektide koostamist. Samuti saate kasutada meie tõsteseadmeid ja konteinereid. Meie spetsialistid on teile abiks lammutusprahi äraveol ja utiliseerimisel. E-posti: info@metruna.ee Telefon: +372 610 2933